Solcom-IT Information Technology

Sieci komputerowe

 

Sieć komputerowa (ang. network) jest to grupa komputerów połączonych ze sobą w celu wymiany danych, współdzielenia różnych zasobów w tym:

 1. współużytkowanie programów i plików,
 2. korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek,
 3. korzystania ze wspólnego oprogramowania,info
 4. korzystania z centralnej bazy danych,
 5. przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).
 6. archiwizowanie

Nowoczesna, niezawodna i szybka infrastruktura komunikacyjna staje się obecnie podstawą funkcjonowania większości firm, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności. Pozwala na efektywne działanie i konkurowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Od jej jakości i niezawodności często zależy skuteczność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania gwarantujący wymagany poziom bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych.

 1. Sieci lokalne LAN
 2. Sieci rozległe WAN
 3. Okablowanie strukturalne
 4. Elementy aktywne sieci
 5. Bezpieczeństwo sieci
 6. Serwery
 7. Zdalny dostęp VPN
 8. Serwis sieci i serwerów
 9. Audyty, projekty i wdrożenia

Nasze certyfikaty

Nasze portfolio

Nowości